SZÜCS GRÁNIT | EN-GROS CU MONUMENTE FUNERARE

 

PARCURILE NOASTRE DE PREZENTARE:
 

     
 

H-2700 CEGLÉD

 

la intersecţia străzilor Széchenyi – Puskaporos

 

www.cegledsirko.hu

 

   

H-6000 KECSKEMÉT

 

Calea Ceglédi 100.

 

www.kecskemetsirko.hu

   

H-2200 MONOR

 

drumul principal 4, 38 km, Calea Ceglédi 74.

 

www.monorsirko.hu

 

 

H-2144 KEREPES

 

drumul principal 3, staţia HÉV

 

www.kerepessirko.hu

     

 

PROGRAM DE FUNCŢIONARE:

 

De luni: 13:00-17:00

Marți până vineri: 08:00-17:00, masa de prânz timp: 12:00-13:00
Sâmbătă: 08:00-12:00
Duminică şi de sărbători: închis

 

Ne rezervăm dreptul de a modifica programul de funcţionare!
Abaterea de la orarul de mai sus este posibilă numai dacă se convine în prealabil în acest sens.
În privinţa programului de iarnă vă rugăm să vă interesaţi telefonic la serviciul nostru cu clienţii.

 

 

INFO:

 

+36 30 431 5858

 

 

WEB:

 

www.granitsirko.hu

 

 

E-MAIL:

 

szucsgranit@gmail.com

 

 

LINK:

 

www.urnasirko.hu

 

 

POSIBILITĂŢI PENTRU PERSOANELE CU DEFICIENŢE DE VEDERE ŞI CU MOBILITATE REDUSĂ

 

La solicitarea dvs., colegii noştri se deplasează la domiciliul dvs. cu ofertele noastre, respectiv vă aducem la parcul nostru de prezentare.

 

 

DREPTURI DE AUTOR

 

Conţinutul paginilor web ale societăţii Szücs Magyarország Kft., imagini şi text, respectiv redactarea acestora sunt protejate prin drept de autor, respectiv marcă. Folosirea acestora, sub orice formă, într-o măsură care depăşeşte uzul personal, este posibilă în exclusivitate numai cu acordul scris al societăţii Szücs Magyarország Kft., dat expres în acest sens.

 

Vă atragem atenţia că folosirea în mod diferit de condiţiile detaliate mai sus, stabilite de societatea Szücs Magyarország Kft. sau folosirea într-un mod care contravine acestor condiţii poate atrage după sine consecinţe legate de dreptul de autor, de drept civil şi drept penal.

 

Conţinutul paginilor web ale societăţii Szücs Magyarország Kft. are numai caracter informativ şi folosirea acestuia se poate face numai pe riscul şi răspunderea proprie a utilizatorului.

 

Szücs Magyarország Kft. nu îşi asumă responsabilitatea pentru informaţiile, datele, imaginile, figurile, graficile şi alte elemente de conţinut care se află, se pot accesa şi apar pe paginile sale web, pentru prejudiciile, directe sau indirecte, născute din sau având legătură cu folosirea paginilor web.

 

Szücs Magyarország Kft. îşi rezervă toate drepturile.

 

   

IMPRESSUM

 

Administrator: Tibor Szücs
Sediul social şi adresa poştală: H-2724 Újlengyel, Petőfi Sándor utca 11.
Societatea a fost înregistrată la Tribunalul Pest, în calitate de ORC
Nr. înreg. la ORC: Cg. 13-09-101124
Cod fiscal: 13385369-2-13
Cod fiscal comunitar: HU13385369
Nr. de evidenţă la Camera Ungară de Comerţ şi Industrie:26A43434
Nr. de evidenţă la Camera de Comerţ şi Industrie a Judeţului Pest şi a Municipiului Érd: PE13385369

 

Actualizarea datelor: 02.03.2015
Rezoluţia recomandată: minim 1366x768 pixeli

 

           

 

Imaginile şi datele tehnice servesc numai pentru informare, nu au caracter obligatoriu sub niciun aspect.
Pot apărea eventuale diferenţe la diferitele loturi de producţie şi datorită diversităţii pietrelor, fără a fi necesar vreun anunţ prealabil în acest sens.
Copyright Szücs Magyarország Nemzetközi Fejlesztési és Kereskedelmi Kft. – Toate drepturile rezervate.

 

     
MAGYAR ENGLISH ROMÂNĂ SLOVENSKY